تنهایی

روزهای سرد زمستان هنوز پاییز نیمه نشده از راه رسیده اند
هوا بس ناجوانمردانه سرداست

مثل تصویر شعر اخوان ، این روزها خیلی کم خستند کسانی که تمایل پاسخ سلامت را داشته باشند.

بسیاری از آدمها حوصله خودشان را هم ندارند.

همه چیز انگار دست به دست هم داده اند که تنها تر شویم.

چه جمعیت عظیمی از انسانهای تنها دارد این شهر !

منبع : طلوع سلام |شهری پر از تنهایی منبع : |شهری پر از تنهایی
برچسب ها :