ترکمنستان

چند روز مانده برای سفر به ترکمنستان ، اعلام شد وزارت کشور تنها با حضور یک نفر به همراه استاندار موافقت کرده است.

از مدتها پیش آقای شجاعی ، استاندار خراسان شمالی از حوزه اقتصادی خواسته بود متنی برای بروشور تهیه کند و با جدی شدن سفر قرار شد این متن را به زبان انگلیسی و روسی ترجمه کنیم.

روز جمعه 19 مهرماه فرا رسیده بود و تازه این متن 7 صفحه ای دست مرا گرفت.

...

اصلا فکر نمی کردم با باز شدن پنجره اتاقم به او حس و حال خوبی دست بدهد و بگوید: جان می دهد در این فضا سیگاری بکشم!

منبع : طلوع سلام |مقدمات سفر ترکمنستان (1) منبع : |مقدمات سفر ترکمنستان (1)
برچسب ها :