امروز تماسی گرفته شد که ماندن در استانداری با مشکل مواجه شده است من هم که انگار با آمدن ماه مهر هوای رفتن به مدرسه را پیدا کرده ام فورا پیامی را گذاشتم که خدا بخواهد به مدرسه می روم.

اگر چه مسوولان محترم استانداری خیلی سریع اعلام کردند که تمدید ماموریت صورت گرفته ولی ایجاد شوقی که صورت گرفت تا از لذت خدمت در آموزش و پرورش چشم نپوشم موجب شده است در تصمیم خود مصمم باشم.

همه ما به اخلاق و بازگشت به مسائل تربیتی محتاجیم و معلم با قرار گرفتن در فضای تربیتی علاوه بر آموزش و تربیت بچه ها خود را همیشه در این فضا تزکیه می بخشد که در این عصر ، موهبتی بزرگ است.

با تشکر از استاندار و مجموعه همکاران خوب استانداری که این مدت به من اعتماد کردند و توانستم با نیروهای پرتلاش روابط عمومی تا حدی کارها را پیش ببرم و امیدوارم اگر قصوری از ناحیه بنده بوده است ببخشند .

منبع : طلوع سلام |بوی ماه مهر منبع : |بوی ماه مهر
برچسب ها : استانداری